Nybøl Vandværk informerer: 9.6.2009

 

Ved generalforsamlingen den 8. april blev de foreslåede vedtægts­æn­dringer endeligt vedtaget. Det betyder at ved­tægt­erne nu er tilpasset med henvisning til Sønderborg kommune. Det andet ændringsforslag var at fremover skal foreslag til bestyrelsen/generalforsamling være afleveret senest den 1. februar. Denne ændring skal ses som et positivt indslag, så eventuelle forslag kan nå at komme med på den ordinære generalforsamling uden der skal foretage en fornyet indkaldelse evt. en ekstraordinær generalforsamling. Med denne ændring kan forslag nå at komme ud til diskussion, inden der afholdes generalforsamling.

De reviderede vedtægter kan rekvireres hos vandværket eller kan downloades via hjemmesiden.

 

 

På genralforsamling var der genvalg til de opstillede kandidater. Efter generalforsamlingen har bestyrelsen konstitueret sig således:

 

Formand                              Willy Engelhardt

Næstformand                      Kim Bundesen

Kasserer                              Torben Moos

Sekretær                              Hans Henrik Duus

Webmaster                          Christian Tychsen

 

Bisiddere fra Stenderup Vandværk i denne valgperiode

Johan Philipsen

Jørn Otzen

 

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen for Nybøl Vandværk

 

 

Mere information fra Nybøl Vandværk

 

En lille opfordring fra Nybøl vandværk, hold venligst øje med Jeres vand­forbrug, for vand er ikke billigt mere. Det koster både at få vandet frem til hanerne, men det koster endnu mere at komme af med vandet igen, så opfordringen fra vandværket skal lyde; vær opmærksom på vandspild, en dryppende vandhane eller et toilet der ” løber ” kan komme til at koste mange penge på årsbasis.

 

En opsummering af priserne:

 

Vandpris til Nybøl Vandværk                2,80 kr.

Grøn afgift til staten                               5,00 kr.

Vandafledningsafgift til kommunen       26,90 kr

inkl. grøn spildevandsafgift pt.               0,50 kr.

Samlet vandpris excl. moms                34,70 kr.

Samlet vandpris inkl. moms                 43,38 kr.

Hertil kommer et fast årligt gebyr til vandværket på 300,- kr / måler.

 

Er der iøvrigt spørgsmål angående vandforbrug –priser mm. er I velkomne til at kontakte et af bestyrelsesmedlemmerne.

 

Med venlig hilsen

Formand for Nybøl Vandværk

Willy Engelhardt